Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników serwisu locales.pl (dalej: „Serwis”) o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz ochronie prywatności. Sklep internetowy locales.pl jest prowadzony przez firmę FAN99 Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 129, 81-198 Pogórze, NIP: 587-170-12-28.

1. Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest FAN99 Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 129, 81-198 Pogórze.

1.2. Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Serwisie, realizacji zamówień oraz obsługi klienta.

2.2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, tj. w celu przesyłania informacji handlowych oraz newslettera, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

3. Rodzaje danych osobowych

3.1. W ramach korzystania z Serwisu, mogą być przetwarzane następujące kategorie danych osobowych:

  • Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  • Informacje dotyczące zamówień, historii zakupów oraz preferencji Klienta.

4. Udostępnianie danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że będzie to niezbędne do realizacji zamówienia lub zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed utratą, nieautoryzowanym dostępem, uszkodzeniem lub innym naruszeniem.

6. Prawa Klientów

6.1. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania.

6.2. Klienci mają prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

6.3. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Kontakt

7.1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych można kierować pod adres e-mail: sklep@locales.pl lub pod numer telefonu (58) 679 21 79

8. Zmiany w Polityce Prywatności

8.1. Sklep locales.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na stronie Serwisu.