Regulamin Sklepu Internetowego locales.pl

§1 Definicje

 1. Sklep – Sklep Internetowy pod adresem locales.pl, prowadzony przez firmę FAN99 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Wiejska 129, 81-198 Pogórze, NIP: 587-170-12-28.
 2. Klient – Osoba fizyczna, która dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Towar – Produkty oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy locales.pl.

§2 Zakres i dostępność

 1. Sklep locales.pl nie prowadzi sprzedaży online. Wszystkie zakupy są realizowane osobiście w sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adresem ul. Wiejska 129, 81-198 Pogórze, lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu i dostępności produktów w każdym momencie.

§3 Zasady dokonywania zakupów

 1. Zamówienia można składać osobiście w sklepie stacjonarnym, telefonicznie pod numerem (58) 679 21 79 lub mailowo na adres: sklep@locales.pl
 2. Sklep locales.pl nie prowadzi dostaw towarów, dlatego wszelkie zakupy muszą być odebrane osobiście w siedzibie sklepu.

§4 Ceny i płatności

 1. Ceny towarów dostępne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep locales.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie.
 3. Płatności za zakupy można dokonywać wyłącznie w formie gotówki lub kartą płatniczą w siedzibie sklepu.

§5 Odbiór zakupionych produktów

 1. Zakupione produkty można odebrać osobiście w siedzibie sklepu FAN99 Sp. z o.o., pod adresem ul. Wiejska 129, 81-198 Pogórze.
 2. Termin i miejsce odbioru muszą być uzgodnione z obsługą sklepu podczas składania zamówienia.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych produktów należy zgłaszać bezpośrednio w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 2. Sklep locales.pl postara się rozpatrzyć reklamację w jak najszybszym terminie.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep locales.pl dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej sklepu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. Sklep locales.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie nie wpływają na zamówienia już złożone.
 3. Wszelkie spory wynikłe z zakupów w Sklepie locales.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującym prawem.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!