Pakiet podstawowy

 • odtłuszczenie/czyszczenie ślizgu
 • ostrzenie krawędzi dyskiem ceramicznym
 • równanie ślizgu
 • nakładanie struktury (obróbka kamieniem)
 • Smarowanie na gorąco

Pakiet Ekstra

 • odtłuszczanie/czyszczenie ślizgu
 • wypełnienie ubytków
 • ostrzenie krawędzi dyskiem ceramicznym
 • równanie ślizgu
 • nakładanie struktury (obróbka kamieniem)
 • smarowanie na gorąco

Podstawowy serwis snowboard

(bez wiązań)

 • odtłuszczenie/czyszczenie ślizgu
 • ostrzenie krawędzi dyskiem ceramicznym
 • równanie ślizgu
 • nakładanie struktury (obróbka kamieniem)
 • Smarowanie na gorąco

Zaawansowany serwis snowboard

 • odtłuszczanie/czyszczenie ślizgu
 • wypełnienie ubytków
 • ostrzenie krawędzi dyskiem ceramicznym
 • równanie ślizgu
 • nakładanie struktury (obróbka kamieniem)
 • smarowanie na gorąco

Cennik

Narty
Naprawa Konserwacja

Twoje wiązania potrzebują regulacji? Przyjdź do nas, nasi specjaliści dopasują odpowiednio wiązania na nowo

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, sprzedzenie stanu wiązań, konserwacja, ustawienie zgodnie z normą ISO 11088, potwierdzenie prawidłowego ustawienia – wydruk potwierdzenia sprawności

Jeśli potrzeba przesunąć, przesuniemy – Tekst przykładowy

SNOWBOARD
Naprawa / Konserwacja

Twoje wiązania potrzebują regulacji? Przyjdź do nas, nasi specjaliści dopasują odpowiednio wiązania na nowo

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA, sprzedzenie stanu wiązań, konserwacja, ustawienie zgodnie z normą ISO 11088, potwierdzenie prawidłowego ustawienia – wydruk potwierdzenia sprawności

Jeśli potrzeba przesunąć, przesuniemy – Tekst przykładowy